aktywne porozumienie obywatele-samorząd

{ 2010 - 2013 }

{_O.stronie_}_Celem projektu "Monitoring procesu przekazywania szkół i przedszkoli zagrożonych likwidacją organizacjom pozarządowym", zrealizowanego przez Federację Inicjatyw Oświatowych i Związek Gmin Wiejskich RP, była pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w zdiagnozowaniu stanu finansów gminnych i przygotowaniu wytycznych do rozwiązań prawnych umożliwiających ich naprawę.

{_Zakres.prac_}_Głównym elementem informatycznym projektu była tworzona przez wyspecjalizowaną firmę matryca kalkulacyjna kosztów funkcjonowania oświaty. Nasze zadanie - to wykonanie projektu graficznego i budowa strony informacyjnej o projekcie oraz jej aktualizacje.

Aktywne porozumienie obywatele-samorząd - miniatura[monit09][monit01][monit02][monit03][monit10][monit11][monit06][monit04][monit05]

{_Strona www_}